Een optimaal studieklimaat op internaat

Leerbegeleiding

Ouders laten hun kinderen op internaat gaan om hen een goede opvoeding te geven in alle rust en begeleiding. Daarom is de leerbegeleiding er ook heel belangrijk. Zoals in het H.-Hartcollege kiezen we hier voor een pedagogische aanpak per graad die geleidelijk aan meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid impliceert. Tijdens een wekelijkse teamvergadering van het internaatsteam bespreken wij de resultaten van al onze internen. We houden hierbij een goed contact met de leerkrachten, zodat er een opvolging en begeleiding is. De internaatsopvoeders zijn ook aanwezig op de evaluatie- en deliberatiebesprekingen. 

Eerste graad

De leerlingen studeren in de studiezaal met toezicht. Hun opvoeders volgen de resultaten via de wekelijkse punten die verzameld worden op de Mega-Score (internaatsrapport). Een extra opvoeder zorgt bovendien voor individuele begeleiding tijdens de studietijd.

Tweede graad

De leerlingen van het derde jaar studeren tijdens de eerste en tweede trimester in de studiezaal. In het derde trimester krijgen ze de kans om op hun kamer te studeren, onder toezicht. Indien de leerlingen nog niet rijp zijn om de afspraken na te leven, keren ze terug naar de studiezaal. In het 4de jaar blijven de leerlingen op hun eigen kamer studeren. Als de resultaten tegenvallen, dan kunnen we afspreken dat ze terug naar de gezamenlijke studieruimte gaan om te studeren. Er is mogelijkheid tot een extra studie-uur op dinsdag- en donderdagavond.

 

Derde graad

Iedereen studeert op zijn kamer. De opvoerders zorgen voor begeleiding waar nodig. Hier kunnen de leerlingen aansluiten bij het ICARUS-project, waarbij we hen intensief begeleiden voor zelfstandig en gemotiveerd leren.

 

 

Heilig-Hartcollege - Stationsstraat 85 - 8790 WAREGEM - T 056 60 17 07

© 2012 Heilig-Hartcollege Waregem

Created by Pixular