Het HHC: een zorgzame school voor iedereen!

We bouwen met ons hele dynamische team aan een zorgzame school met een hart voor elke leerling.  Wij maken graag tijd om te luisteren naar jullie zorgvraag. Samen met jullie gaan wij op zoek naar oplossingen. Binnen onze dagelijkse organisatie van de school vertalen wij deze oplossingen in een goede individuele ondersteuning. Zo hopen we dat elke leerling zich optimaal ontwikkelt in het boeiende avontuur dat ‘leven’ heet. In deze rubriek van onze website vind je heel wat informatie over de uitwerking van ons zorgbeleid in het H.-Hartcollege.

ZORGTEAM H.-HARTCOLLEGE

  • Lien Decavel (opleiding logopedie): verantwoordelijke 1ste graad
  • Wouter Vantieghem (opleiding L.O. - parttime leerkracht L.O. 4, 5 en 6): verantwoordelijke 2de graad
  • Petrouchka Rogge (opleiding godsdienstwet.): verantwoordelijke 2de graad
  • Griet Van Vlaenderen (opleiding toegepaste psychologie): stafmedewerker 1ste, 2de en 3de graad. 

CEL BEL: cel leerlingenbegeleiding

In nauwe samenwerking met de CLB-medewerkers komen de zorgverantwoordelijken, de pedagogische directeurs,de opvoeders en leerlingenbegeleiders elke week samen om de leerlingen met specifieke problemen te bespreken. Doelstelling is het welbevinden op school te bevorderen. Een professioneel netwerk van geëngageerde mensen biedt een intensieve begeleiding. Soms gaan we op zoek om ernstige problemen door te verwijzen naar externe professionals. 

ZORGWERKGROEPEN 

Leerlingen met specifieke leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, ASS, hoogbegaafdheid, faalangst, schoolfobie,...) worden opgevangen door één van de medewerkers van onze zorgwerkgroepen. Dank zij een systeem van peters en meters krijgt elke leerling de individuele begeleiding die hij of zij nodig heeft. 

Bij verdere vragen kunt u altijd terecht op volgend mailadres: zorg@collegewaregem.be. Aarzel niet ons te contacteren!

 

 

 

Heilig-Hartcollege - Stationsstraat 85 - 8790 WAREGEM - T 056 60 17 07

© 2012 Heilig-Hartcollege Waregem

Created by Pixular