Handleiding Wisa voor Ouders

Elke ouder kan een aantal schoolgegevens van zijn of haar kinderen raadplegen via SCHOOLWARE:

• persoonsgegevens
• adres(sen) van de ouder(s), de gezinssituatie
• de namen van de klasgenoten, de vakken, de vakleraren
• rapporten
• rekeningen
• afwezigheden
• de loopbaanhistoriek in de scholen van de scholengemeenschap.

U bereikt SCHOOLWARE via:

• www.collegewaregem.be (links op het scherm)

•  Klik op het icoontje SCHOOLWARE

Mailadres vader

Mailadres opgegeven aan de school

Wachtwoord vader (*)

5 laatste cijfers van het rijksregisternummer van de leerling

Mailadres moeder

Mailadres opgegeven aan de school

Wachtwoord moeder (*)

5 laatste cijfers van het rijksregisternummer van de leerling

 

Heeft u problemen om in te loggen, stuur dan een bericht naar schoolware_HHC@sgsintpaulus.eu. Vermeld steeds de naam en de klas van uw zoon of dochter.

Ook alle wijzigingen i.v.m. uw persoonsgegevens of die van uw zoon of dochter (gezinssituatie, adres, telefoonnummer, mailadres… ) kunt u voortaan op dit mailadres melden.

Indien u verschillende kinderen in het college heeft, dan is het voldoende om u aan te melden met het wachtwoord van één kind. U meldt zich best aan met het wachtwoord van het jongste kind.

TIP: gebruik Mozilla Firefox of Google Chrome als webbrowser, Internet Explorer werkt ook maar trager.

Created by Pixular