Niet kwetsend bedoeld

11/03/2020

Een ludiek bedoelde klasfoto -als Chinezen verklede leerlingen met een bord dat verwees naar de coronacrisis- genomen tijdens de 100-dagenviering van vorige week, heeft geleid tot een storm op social media.

 

Onze school wordt momenteel bestookt met zeer verontwaardigde berichten, posts en telefoons van over de hele wereld, en daarom hebben we deze namiddag dan ook een persbericht uitgestuurd waarin we de context schetsen waarin de foto werd genomen én waarin we ons als school verontschuldigen voor de verkeerde inschatting die we hierover gemaakt hebben. U vindt het bericht in het Nederlands en het Engels hieronder.

 

PERSBERICHT

 

Naar aanleiding van een klasfoto -een klas verkleed als Chinezen met een bord dat verwijst naar de coronacrisis- die gepubliceerd werd op de sociale media van de Sint-Paulusschool campus College, is een heuse twitter- en instagramstorm ontstaan waarbij mensen over deze post hun verontwaardiging uiten.

 

Dit beeld werd gemaakt naar aanleiding van de 100-dagen van vrijdag 6 maart jongstleden; het moment dus waarop zesdejaarsleerlingen het ‘bijna-einde’ van hun middelbare schoolcarrière vieren.
 

 

Het schoolteam, noch de leerlingen in kwestie, hebben ooit de bedoeling gehad om met deze foto een kwetsende, denigrerende houding aan te nemen. Toch verontschuldigt de school zich hiervoor via deze mededeling expliciet. Wij hebben immers niet ingeschat welke gevolgen de publicatie van deze foto zou hebben en we betreuren dat wij daardoor bepaalde bevolkingsgroepen gekwetst zouden hebben.

 

Het directieteam van de Sint-Paulusschool campus College Waregem

 

PRESS MESSAGE

 

Following the publication of a class picture on the social media of the Sint-Paulusschool campus College -a class of last graders of our school dressed up in traditional Chinese clothing holding a sign with reference to the corona crisis- a storm ensued on Twitter and Instagram of people expressing their indignation about this post.

 

This picture was made during the ‘100 days celebration’ of last Friday 06/03, an event in which last graders celebrate the end of their secondary education in a carnivalesque way. They choose an outfit long beforehand, in this case even long before there was any mentioning of the corona virus. The students alluded to the recent events in a playful way by adding a sign. 

 

Neither the school team, nor the students involved have ever had the intention of adopting a condescending or offensive attitude. Nonetheless, the school would like to express its apologies publicly and explicitly through this statement. We did not estimate the consequences of publishing this picture correctly and we regret having offended certain population groups by it. 

The team of headmasters of the Sint-Paulusschool campus College Waregem

Meer activiteiten

Er gebeurt nogal wat op onze school: sport, cultuur, ontspanning, internationale uitwisselingen en excursies, … voor, tijdens en na de lessen. Bekijk hier de foto’s van de meest recente activiteiten.
Toon alle activiteiten

aa