COVID19

Naar aanleiding van de maatregelen tegen COVID-19 vragen we dat alle leerlingen zich aan volgende maatregelen houden bij het binnenkomen op onze campus. Als we ons hier aan houden kunnen we in een veilige omgeving leren en leven.

Veiligheidsmaatregelen op onze campus

Wie naar school komt, zal zich aan een aantal afspraken moeten houden:

  • afstand houden
  • handhygiëne naleven (we voorzien overal de nodige middelen)
  • mondmasker dragen (zelf mee te brengen)

Deze regels zullen duidelijk geafficheerd zijn en we brengen de nodige aanduidingen aan op de grond. U begrijpt dat deze afspraken heel strikt, zonder discussie moeten gevolgd worden. Wie zich niet aan deze veiligheidsafspraken houdt, zullen we onmiddellijk van school sturen. We brengen u hiervan onmiddellijk op de hoogte. Wie ziek is, verwachten we uiteraard niet op school.

Verder voorzien we nog het volgende:

  • Leerlingen die met de fiets komen, plaatsen hun fiets in de fietsenrekken onder de luifel op de speelplaats;
  • We voorzien toezicht op de speelplaatsen;
  • Voor de leerlingen die op school moeten blijven eten, voorzien we plaats in Midi 1. Iedereen brengt zijn eigen lunchpakket mee.
  • We voorzien overal de nodige ontsmetting en we zorgen voor een goede verluchting. We zetten hiervoor voldoende personeel in. We vragen wel dat elke leerling na elke activiteit de eigen stoel en tafel ontsmet met de materialen die we hiervoor ter beschikking stellen.
  • Per toiletgebouw mogen maar evenveel personen aanwezig zijn als er wastafels zijn, hierdoor kan er een wachttijd ontstaan.
  • Als de leerlingen de school verlaten, gaan ze onmiddellijk naar huis. Voor of na de lessen blijven praten in de schoolomgeving of samentroepen aan de schoolpoort is verboden.

 

 

Weet jij hoe je een mondmasker draagt?

Zie hier een instructiefilmpje over alles wat je moet weten om een mondmasker correct te gebruiken.

 

 

aa