2de graad

Leren

Doorheen de drie graden proberen we de leerling geleidelijk aan zelfstandig te leren studeren. In de eerste graad leren we hen studeren. In de tweede graad leren we hen zelfstandig studeren. Zo beginnen de leerlingen van het derde jaar in de polyvalente studiezaal waar de studietijd wordt verdeeld in een deel studie en een deel waar men kan kiezen voor groepswerk, computerwerk, samenzitten om elkaar iets uit te leggen of samen te studeren. In de loop van het jaar kunnen de leerlingen die voldoende resultaat boeken ervoor opteren om in de kamer te gaan studeren. Na de paasvakantie is het de bedoeling dat iedereen op zijn eigen kamer kan studeren en zo de eerste stappen naar begeleid zelfstandig leren heeft gezet. De studie blijft open tijdens de proefwerken. In het vierde jaar begint men op de kamer. Leerlingen die minder goed presteren raden we aan om naar de studie terug te keren om hen weer structuur en zelfdiscipline aan te brengen. De bedoeling is om dan ook op het einde van de derde graad volledig zelfstandig op de kamer te kunnen studeren.

Ontspanning

Tijdens de ontspanning kunnen de leerlingen gebruik maken van hun ontspanningsruimte (per graad) en de speelplaats. Er is ook wekelijks sport in de sportzaal voorzien en wordt er een film bekeken in de filmzaal. Daarnaast kunnen ze ook gebruik maken van de computers.

Dagindeling

7u   Je wordt gewekt, er is tijd voor een douche en je maakt je klaar om naar het ontbijt te gaan
7u15    Ontbijt
7u40   Opruimen kamers
8u   Ochtendstudie
8u16   Einde van de morgenstudie
8u25   Start van het eerste lesuur
10u05   Speeltijd
12u   Middagmaal
13u   Kans om boekentas te maken voor de namiddag
13u25    Start lessen
14u55    Namiddagspeeltijd
16u   Vieruurtje
16u40   Studie in de studiezaal
18u35   Het avondmaal
19u   Avondontspanning
20u45    Einde van de avondontspanning en avondbespreking
21u   We gaan naar de kamers
22u15   Bedtijd voor het derde jaar
22u30   Bedtijd voor het vierde jaar