Leren

Opvoeders zorgen voor een rustig studieklimaat en ondersteunen internen om hun leer- en werkmethoden te optimaliseren. Dit gaat van het leren ordenen van studiemateriaal, het maken van een werkplanning tot het geven van studietips.
Deze leercoaching beschouwen we als een kerntaak van het internaat.
We zoeken naar wat ieder individu nodig heeft om tot goede resultaten te komen.
De internaatsopvoeders overleggen met de leerlingbegeleiders van de school om de internen maximaal te ondersteunen.

Doorheen de drie graden proberen we de leerling geleidelijk aan zelfstandig te leren studeren. In de eerste graad leren we hen studeren. In de tweede graad leren we hen zelfstandig studeren. In de derde graad werken we verder naar de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen zodat ze klaar zijn voor hoger onderwijs.

aa