Leren doen we samen!

Infomomenten en inschrijvingen

 

​​Infoweekend

zaterdag 25 april 2020 van 9 tot 17 uur
zondag 26 april 2020 van 14 tot 16 uur

 

Inschrijven

Van maandag 9 maart tot en met woensdag 25 maart zijn voorrangsinschrijvingen mogelijk. Dat zijn broers en/of zussen van huidige leerlingen en kinderen van personeelsleden.
Vanaf maandag 20 april kan iedereen inschrijven.​

Extra inschrijfmomenten

woensdag 6 mei van 14 tot 18 uur
woensdag 27 mei van 14 tot 18 uur

Welke richtingen kan je volgen op onze school?

Als je naar onze school komt, dan kies je voor een brede algemene vorming, met plaats voor de nieuwste methodes binnen het onderwijs: STEM en CLIL. Bekijk hier ons volledig studieaanbod.

 

 

Wat veranderde er op 1 september 2019?

Sinds 1 september ging de onderwijsvernieuwing in het secundair onderwijs van start. Ook bij ons: iedere leerling maakt voor het eerste jaar een  keuze. Kiezen is als een puzzel samenleggen: alle puzzelstukjes moeten op hun juiste plaats vallen.  Lees hier meer.

Een college met een sterk team: de kracht van samen

 

‘If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together!’

 

Het College is een school waar een heel team achter de leerlingen staat. We organiseren kwaliteitsvol onderwijs dat elke leerling maximale ontwikkelingskansen biedt. Daarbij houden we rekening met individuele verschillen tussen leerlingen. Het enthousiasme en de positieve gedrevenheid van ons team is hartverwarmend. Het werkt aanstekelijk voor elke leerling. Samenwerken is onze drive!

“Ik voel me goed in het College omdat ik met mijn problemen bij iemand terecht kan. Ik ben hier op mijn gemak. Het zijn ontzettend lieve leerkrachten en vriendelijke opvoeders.

Jitte, 1ste Latijn

Een grote verbondenheid zorgt ervoor dat leerlingen graag naar school komen. We willen allemaal hetzelfde: gelukkige leerlingen die zich goed voelen op school en in onze samenleving. Hier maak je vrienden en vriendinnen voor altijd.

Respect staat voorop en zorgt voor een warm en hartelijk leef- en leerklimaat, met aandacht voor iedere leerling.

Innovatieve onderwijsmethoden helpen ons om deze uitdaging aan te gaan. CLIL is bijvoorbeeld meer dan alleen een vak in een andere taal, het is ook een werkwijze die leerlingen heel actief bij de les betrekt. Leerlingenraden creëren een actieve betrokkenheid van al onze klassen.

Leerkrachten engageren zich voor een persoonlijke en een hartelijke aanpak.

“Als school heb je maar één kans om een eerste goede indruk te maken op solliciterende leerkrachten.
Ik ben erg onder de indruk van de professionele ondersteuning en collegialiteit die ik mag ervaren. Ik kan met mijn vele vragen terecht bij directie, coaches, collega’s en ondersteunende diensten. Als school daarin investeren loont en werkt heel motiverend. Het creëerde bij mij heel snel een gevoel van me thuis voelen in dit team."
Christian Gobert, startende leerkracht na 30 jaar bedrijfservaring

 

 

Zorg, de normaalste zaak van de wereld…

 

Zorg is één van onze voortdurende aandachtspunten. Elke leerling is uniek en heeft eigen talenten, mogelijkheden en noden. Als school bieden we elke leerling pedagogische, didactische en sociaal-emotionele ondersteuning die nodig is om zich optimaal te ontwikkelen en zich goed te voelen.

 

De overstap van basis naar secundair onderwijs krijgt al onze aandacht en zorg: de eerstejaars hebben hun eigen speelplaats, studiezaal en schoolrestaurant. Hun ‘spelletjeskot’ is van hén: ontspanning, spelletjesclub, fruitverkoop… We starten op de eerste schooldag met een supertoffe spelnamiddag.

Ouders en leerlingen kunnen de klastitularis, de vakleerkracht of de directeurs snel en zonder drempel contacteren. We zorgen voor boeiende infovergaderingen die ouders bij elkaar brengen (september, oktober, december, activiteiten van het oudercomité om de school én de collega-ouders te ontmoeten en te leren kennen).

We ondersteunen onze leerlingen op een heel persoonlijke manier: een studiemethode die werkt voor één leerling, werkt niet noodzakelijk voor een andere. Daarin speelt de klastitularis een belangrijke rol. Lukt het niet meteen, dan staan we met het ‘start to study’-team klaar om elke leerling te helpen. Onze individuele leerbegeleiding is een sterke troef!

“Er staat altijd iemand klaar bij een probleem. Het kan gaan om moeilijkheden met één of meerdere vakken, maar soms betreft het emotionele aangelegenheden. Als je dan met een leerkracht kunt praten, als iemand dan tijd maakt voor jou, dan geeft dat een fijn gevoel. Je voelt je thuis op onze school.

leerling, 6de economie

Heeft een jongere het al eens moeilijk of weet hij geen raad met kleine dagelijkse probleempjes, dan kan hij op AGORA (ons leerlingensecretariaat) terecht voor een babbel of voor een luisterend oor.

Indien nodig zoeken we samen met de zorgcoördinator naar een oplossing. Een leerling staat er nooit alleen voor!

 

Onze visie, een springplank voor jouw toekomst

 

We zijn er ons van bewust dat wij de generatie van morgen opleiden. Daarom brengen wij vooruitstrevend onderwijs. Met ons team blijven we op zoek gaan hoe we jonge mensen vandaag het best kunnen motiveren, hoe we hen mee bewust kunnen maken van hun talenten, hoe we ons onderwijs nog aantrekkelijker kunnen maken voor iedereen.

 

Per graad een aangepaste, motiverende pedagogische aanpak: in de eerste graad een persoonlijke nabijheid die zorgt voor een vloeiende overstap van basis- naar secundair onderwijs. In de tweede graad veel aandacht en expertise bij het maken van de ‘switch’ naar een lerende puber. Tenslotte in de derde graad steeds meer verantwoordelijkheid om op eigen vleugels te kunnen vliegen (Icarus).

Aandacht voor innovatie: CLIL, STEM, co-teaching, BYOD (‘bring your own device’ - richtingen waar leerlingen met hun pc aan het werk gaan), deelname aan wetenschappelijke projecten, eigen projecten vrije ruimte in de derde graad…

Uitwerking van creatieve projecten (woord, dans, muziek, theater, beeldende kunst…).

Nauwe samenwerking met de bedrijfswereld en de stad: Field Days, job@beurs, brede school, Vlajo, sollicitatieproject, YOUCA, sociaal stageproject, Ecoman...

“De klastitularis heeft een heel persoonlijke aanpak. Je kan er terecht met al je vragen. Als de punten wat minder zijn, is de titularis ook begaan. Ze proberen alles om je te helpen. Ook toen ik volledig nieuw was in de klas werd ik vriendelijk ontvangen en werd ik direct aanvaard.

leerling, 6de secretariaat-talen

We halen onze inspiratie uit onze traditie: een school met een krachtige leeromgeving, met een verbindende sfeer, met christelijke en menselijke waarden waar respect bovenaan staat.

 

Kwaliteit, natuurlijk!

 

Kwaliteitszorg op school is een proces met veel facetten. Het is als een kast met veel laden. Naast een zorgzame aanpak, kan je op het College rekenen op een goede opleiding waarbij we een open kijk op de wereld combineren met aandacht voor elkaar. We leggen de lat hoog als het gaat over een goede begeleiding in jouw persoonlijke ontplooiing: in onze school is er ruimte om jezelf te zijn en je horizon te verruimen.

“Als je je emotioneel niet goed voelt, kan je in Agora terecht voor een gesprek of om even op adem te komen. Indien nodig verwijzen ze je door naar zorg.

Manon, 1ste Latijn

We vinden het belangrijk dat elke leerling leert verantwoordelijk te zijn: we leren hen met een open geest kijken en wakkeren hun belangstelling aan voor anderen en voor ieders mening (via de leerlingenraad, de klasvertegenwoordigers…)

We ontwikkelen de kritische geest en leren om onderzoekend en genuanceerd de wereld te verkennen (internationale uitwisselingen in Europa en Afrika, inleefreis naar Cambodja met ‘Hope for the Children’, taalprojecten…).

We leren jongeren zich te engageren voor anderen (Collegerun, Youth for Change and Action, Think Pink, 1000 km, De Warmste Week…).

“Het College heeft een mooi evenwicht tussen zelfstandigheid en begeleiding. In het begin worden we veel gestimuleerd en geholpen. Na verloop van tijd word je beetje bij beetje vrijgelaten. Dit is een mooie opbouw naar het hoger onderwijs.

Elias, 5de boekhouden-informatica

Kwaliteit is ook zorgen voor een breed sportaanbod (nieuwe sporten ontdekken of competitie tussen scholen), voor een goede infrastructuur (aangepaste sportvelden, nieuwbouwproject Diderot, Classroom of the Future, FabLab)…

 

Future Learning

FABLAB

 

Met het oog op de STEM-opleidingen van de toekomst creëren we deze zomer een spiksplinternieuw FABLAB, een atelier met computers, 3D-printers, lasersnijders…

In de lessen techniek en tijdens onze geregelde STEM-experimenten (samen uitgewerkt in de werkgroep van de Scholengemeenschap Sint-Paulus) werken leerkrachten als co-teachers aan het ontwikkelen van de probleemoplossende vaardigheden bij vakoverschrijdende projecten (wiskunde, wetenschappen, techniek en informatica)

 

 

CLIL
kies je vak in het Engels of het Frans

‘Content and Language Integrated Learning’ is het boeiende project waarmee we straks in het tweede jaar aan de slag gaan. Leerlingen kunnen vanaf het tweede jaar kiezen om een vak in het Frans of het Engels te volgen. Heel motiverend, grensverleggend, een volgehouden en intuïtieve taaloefening in de dagelijkse praktijk. De keuzemogelijkheden variëren per jaar en richting.

 

 

 

BYOD
een nieuwe manier van werken

Het ‘Bring Your Own Device’-project passen we toe in een aantal studierichtingen van de derde graad op onze school: Bedrijfsinformatica, Informaticabeheer en de nieuwe richting wetenschappen-wiskunde-informatica. Leerlingen huurkopen een performante pc waarmee ze tijdens heel wat lessen aan de slag gaan. Een nieuwe didactische aanpak zorgt voor een goede interactie en werkt zeer motiverend voor allen.

 

FIELD DAYS
link met het bedrijfsleven

De nauwe samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijfswereld is bij ons een belangrijk aandachtspunt. De leerlingen van de derde graad van onze handelshumaniora en van de economische richtingen staan twee dagen in het ‘werkveld’ in de vorm van een kijkstage. De link tussen bedrijven en school halen we zo nauwer aan. Op 4 en 22 oktober 2018 openen heel wat bedrijven hun deuren voor onze leerlingen.

Bij het begin van het schooljaar kunnen de leerlingen van de handelshumaniora in het kader van hun GIP-project (geïntegreerde proef) hun voorkeuren voor een paar sectoren aangeven. Op basis daarvan verdelen we op school onze partnerbedrijven aan specifieke leerlingen. Voor de leerlingen een superervaring. De leerlingen van de moderne en Latijnse humaniora gaan eveneens op bedrijfsbezoek.

 

aa