1ste leerjaar A

In het 1ste leerjaar A zijn er 27 uren algemene vorming. De algemene vorming wordt in de lessentabellen aangevuld met een keuzegedeelte dat de leerlingen ruimte voor differentiatie laat. Dat keuzegedeelte van 5 lestijden (focus) heeft 3 doelstellingen: versterken, verdiepen en verkennen.

Contactpersoon

angelina.vergote@sgsintpaulus.eu

pedagogisch directeur eerste graad

 

geert.vandenbossche@sgsintpaulus.eu

directeur handelshumaniora

Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.

 

Focus (5 lesuren):

Leerlingprofielen:

aa