Scholengemeenschap Sint-Paulus

Handel (2de jaar)

De studierichting bereidt je voor op de tweede graad Handel of Handel-Talen.

Contactpersoon

Geert.VanDenBossche@sgsintpaulus.eu

directeur handelshumaniora

De richting Handel heeft in grote lijnen hetzelfde leerplan als de andere richtingen, maar de leerkrachten beperken zich tot de basisleerstof. Je hebt voor de hoofdvakken (Nederlands, wiskunde, Frans) ook meer tijd om het leerplan te verwerken. In de richting ontdek je ook de boeiende wereld van de handel. Het vak vertrekt vanuit je eigen leefwereld als jonge consument. Ook computervaardigheden spelen een belangrijke rol.

aa