Grieks - Latijn (4u wisk)

Contactpersoon

corinne.clauw@sgsintpaulus.eu

pedagogisch directeur tweede graad

Latijnse en moderne humaniora

In de tweede graad Grieks-Latijn ruimt het deel spraakkunst in de vakken Grieks en Latijn meer en meer plaats voor het bestuderen van oude teksten. Je wordt als leerling uitgedaagd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken. Ook je taalgevoel wordt aangescherpt.

De studie van Grieks en Latijn helpt je ook om probleemoplossend te leren denken. Uiteraard krijg je ook een groot pakket algemene vakken: Nederlands, Frans, wetenschappen en wiskunde: 4 of 5 uur per week.

aa