Handel

Contactpersoon

Geert.VanDenBossche@sgsintpaulus.eu

campusdirecteur

directeur handelshumaniora

In de richting handel ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouden, binnen- en buitenlandse handel.

In het bedrijfsleven is vlotte communicatie ook belangrijk: mondeling en schriftelijk. In onze eigen taal, maar ook in het Frans, Engels en later ook het Duits.

aa