Latijn (4u wiskunde)

Contactpersoon

corinne.clauw@sgsintpaulus.eu

pedagogisch directeur tweede graad

Latijnse en moderne humaniora

Je kiest de studierichting Latijn omdat je belangstelling voor het Latijn, de Romeinse wereld en haar culturele erfgoed groot is.

Uiteraard krijg je ook een groot pakket algemene vakken: Nederlands, Frans, wetenschappen en wiskunde: 4 of 5 uur per week.

aa