Bedrijfswetenschappen (doorstroom)

Contactpersoon

corinne.clauw@sgsintpaulus.eu

pedagogisch directeur tweede graad

  • In deze polyvalente opleiding krijg je een brede algemene basisvorming met in het specifiek gedeelte (beperkte uitbreiding) algemene economie, bedrijfswetenschappen en (verdiepende en toegepaste) wiskunde.
  • Komen verder aan bod in deze richting: het keuzegedrag van de producent en de consument, marktwerking, internationale handel , boekhouden (accounting), toegepaste bedrijfswetenschappen, (vennootschaps)recht
  • Daarnaast gaat er veel aandacht naar toegepaste informatica, vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later ook Duits).

aa