Grieks-Latijn (doorstroom)

Contactpersoon

corinne.clauw@sgsintpaulus.eu

pedagogisch directeur tweede graad

  • In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.
  • In de richting Grieks - Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur. In de lessen Latijn en Grieks lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid.
  • De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse en Griekse samenleving en cultuur blijft. Maar Latijn en Grieks studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken.
  • Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.
  • Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor Engels, Frans, Nederlands, chemie, fysica en geschiedenis.
  • Wiskunde is in deze richting gevorderde wiskunde.

aa