Moderne talen (doorstroom)

Contactpersoon

corinne.clauw@sgsintpaulus.eu

pedagogisch directeur tweede graad

  • De klemtoon ligt op algemene vakken, maar je taalvakken Nederlands, Frans, Engels en Duits en communicatiewetenschappen komen meer aan bod dan in de meeste andere studierichtingen binnen de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen in het 3e jaar.
  • Je maakt ook kennis in de verschillende talen met zaken zoals tekstopbouw, literaire analyse, taalverwantschap, taal- en redekundige ontleding, ...
  • Het aanscherpen van je communicatieve vaardigheden is in de opleiding en belangrijk gegeven.
  • Je krijgt een verdiepte basisvorming voor geschiedenis, chemie, fysica en wiskunde.

aa