Zin in ons college?

 

 

Hallo, ik ben Marit. Ik kom uit Sint-Eloois-Vijve en volg Latijnse. Ik heb voor het college gekozen omdat ik hier al de laatste jaren van de basisschool heb gevolgd en ik voel me goed in het college. Ik herinner me de eerste dag in het eerste jaar nog heel goed. We zijn warm ontvangen door de opvoeders, onze titularis en de directeur. We hebben tijdens de spelnamiddag meteen ook al onze klasgenoten beter leren kennen. Het secundair onderwijs is natuurlijk wel anders dan het basisonderwijs. Je hebt bijvoorbeeld elk lesuur een andere leerkracht. Onze titularis is eigenlijk onze vertrouwenspersoon. Je leest het: op onze school doen directie, leerkrachten en opvoeders er alles aan om de overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs vlot te laten verlopen. Ik voel me alvast heel goed op onze school en hopelijk krijg jij ook 'zin in ons college'.

 

Groeten, Marit

 

 

 

Infomomenten en inschrijvingen

Voorrangsperiode

Vanaf maandag ​19 februari 2018 start de voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeelsleden. Deze periode duurt tot en met vrijdag 23 maart 2018.

Inschrijvingen

maandag 16 april vanaf 8.25 uur

Infoweekend

zaterdag 21 april 2018 (9 tot 17 uur)

zondag 22 april 2018 (14 tot 17 uur)

 

Welke richtingen kan je volgen op onze school?

Als je naar onze school komt, dan kies je voor een brede algemene vorming, met plaats voor de nieuwste methodes binnen het onderwijs: STEM en CLIL. Bekijk hier ons volledig studieaanbod.

Waarom kiezen voor onze school?

We zijn een zorgzame school

Bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs maken we werk van een uitgebouwde studiebegeleiding die verschilt van graad tot graad. De klastitularis is hierbij steeds de centrale figuur. Onder zijn of haar leiding maken de nieuwe leerlingen tijdens de spelnamiddag kennis met de school en met elkaar en krijgen ze bij de start van het schooljaar tips over hoe ze de leerstof best verwerken. Soms starten we een traject ‘Start to Study’. Oudere leerlingen zijn peters en meters van de eerstejaars. We organiseren heel geregeld infovergaderingen waarbij we de werking van onze school aan de ouders uitleggen. Voor leerlingen met een specifieke zorgvraag (dyslexie, ADHD, ASS, hoogbegaafdheid...) zorgen eigen werkgroepen voor een aangepaste aanpak. 

 

 

 

 

We zijn een waarde(n)volle school 

In onze school besteden we veel aandacht aan concrete waarden als eerlijkheid, netheid, stiptheid en een respect. Dat vertaalt zich in een school waar...

iedereen zich welkom en veilig voelt,

we respect hebben voor verschillen in uiterlijk, geloof, cultuur en economische achtergrond,

niemand gepest mag worden, 

we ons inzetten voor anderen (Broederlijk Delen, Damiaanactie, Welzijnszorg…),

wij elkaar beter leren kennen door ontmoeting in een gezonde teamspirit (schaatsen, bowlen, middagactiviteiten, Euro Disney...),

wij oog hebben voor het trainen van sociale vaardigheden.

 

We zetten in op STEM en CLIL

 

 

Onze school zet zich in om STEM te introduceren omdat we beseffen dat technologie een heel belangrijke rol speelt in onze wereld.  Met een energiek team van leerkrachten Wetenschappen en Techniek en verzorgen we voor alle leerlingen uit de eerste graad hun eerste  STEM-project. In het tweede trimester nemen we deel aan de Vlaamse STEM-olympiade en in het derde trimester volgt dan het tweede STEM-project. Ook in de volgende jaren en graden wordt op dat elan verder gewerkt.

 

 

 

 

We zetten ook sterk in op Content and Language Integrated Learning (CLIL) als vorm van meertalig onderwijs: onze leerlingen krijgen voor een selectie niet-taalvakken les in het Engels. Belangrijk daarbij is dat de leerlingen competenties ontwikkelen door te leren in de andere taal.

 

 

 

We zijn een grensverleggende school

Twee op drie leerlingen uit de derde graad nemen deel aan een van onze vele internationale uitwisselingsprojecten. Voor de vijfdejaars bestaat de mogelijkheid tot uitwisseling met een aantal scholen in Zuid-Afrika. De laatstejaars kunnen intekenen voor Europese Erasmus+-uitwisselingen met Finland, IJsland, Noorwegen, Duitsland, Engeland, Schotland, Hongarije, Polen, Estland, Italië... Verder is er de laatstejaarsreis naar Barcelona of naar Rome.

 

 

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

aa