Oudercomité

Het oudercomité binnen het college heeft momenteel een actieve, leuke en gedreven groep van een 10-tal ouders. In een aangename sfeer zijn er overlegmomenten met de directie en worden tal van activiteiten voorbereid en georganiseerd.

 

We vinden het belangrijk dat wij, ouders, als partners betrokken zijn bij het opvoedingstraject van de school. Het begeleiden en opvoeden van onze jongeren is immers een voortdurende wisselwerking tussen hun thuis en hun school.

 

Hebt u na het lezen van onderstaande ook interesse om bij het Oudercomité te komen? Maak uw interesse kenbaar via hhcoudercomite@sgsintpaulus.eu . Iedereen is van harte welkom. Weet dat er geen verplichtingen zijn en iedereen vrij beslist aan wat hij/zij wenst deel te nemen.

 

Overlegmomenten.

Gedurende het schooljaar zijn er een 5-tal overlegmomenten.

Er wordt met de directie van gedachten gewisseld omtrent nieuwe initiatieven vanuit school, ervaringen en vragen van leerlingen en ouders, activiteiten school en oudercomité, …

Onder de leden worden ervaringen en informatie gedeeld, ideeën naar voren gebracht en de geplande activiteiten besproken.

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn volgende data vastgelegd:

 • Maandag 21 september 2020
 • Maandag 23 november 2020
 • Maandag 25 januari 2021
 • Maandag 22 maart 2021
 • Maandag 17 mei 2021

Deze overlegmomenten vinden plaats op school en meer bepaald in de Kardinaal Schotte zaal. Aanvangsuur 20 uur.

 

Activiteiten.

Met het oudercomité organiseren wij steeds een aantal activiteiten. Voor schooljaar 2019-2020 zijn volgende activiteiten gepland:

 1. Donderdag  19 november 2019 om 19.30 uur - AFGELAST WEGENS MAATREGELEN COVID-19
  Op deze avond vindt onze eerste thema avond plaats, dewelke zal gaan over de gevaren van het internet. Het is een onderwerp waar wij als ouder toch veel vragen, bedenkingen en bezorgdheid om hebben.
  Meer info vindt u hierop terug: 'gevaren van internet en sociale media'
 2. Januari 2021 - UITGESTELD WEGENS MAATREGELEN COVID-19
  Op een aantal vrijdagavonden organiseren wij de opleiding die ouders dienen te volgen indien ze hun zoon/dochter wensen te begeleiden naar het rijbewijs toe.
  Voor meer info: 'succesvol begeleiden voor het rijbewijs'
 3. Dinsdag 2 februari 2021 - AFGELAST WEGENS MAATREGELEN COVID-19
  Voor de ouders van de eerstejaars leerlingen organiseren wij de ontmoetingsavond “Ken de school, ken elkaar”. Het idee is er gekomen omdat we ervan overtuigd zijn dat het als ouder fijn is om te zien waar uw dochter/zoon over praat, de klasvrienden en ouders mogelijks te ontmoeten en eventueel de leerkracht/opvoeder te spreken. Op het einde van de avond werd een glaasje aangeboden door het oudercomité .
  Info omtrent deze avond: 'ken de school, ken elkaar'
 4. Donderdag 6 mei 2021 om 19.30 uur
  Tweede thema avond

Voor vragen omtrent de werking Oudercomité, onze activiteiten of eender welk item die u als ouder wenst kenbaar te maken, laat ons deze weten via hhcoudercomite@sgsintpaulus.eu

 

Tenslotte wens ik uw zoon/dochter een aangename en leerrijke tijd toe in de Sint-Paulusschool campus College.

Bruno Debrabandere, Voorzitter Oudercomité

aa