Scholengemeenschap Sint-Paulus

Oudercomité

Het oudercomité binnen het college heeft momenteel een actieve, leuke en gedreven groep van een 10-tal ouders. In een aangename sfeer zijn er overlegmomenten met de directie en worden tal van activiteiten voorbereid en georganiseerd.

 

We vinden het belangrijk dat wij, ouders, als partners betrokken zijn bij het opvoedingstraject van de school. Het begeleiden en opvoeden van onze jongeren is immers een voortdurende wisselwerking tussen hun thuis en hun school.

 

Hebt u na het lezen van onderstaande ook interesse om bij het Oudercomité te komen? Maak uw interesse kenbaar via hhcoudercomite@sgsintpaulus.eu . Iedereen is van harte welkom. Weet dat er geen verplichtingen zijn en iedereen vrij beslist aan wat hij/zij wenst deel te nemen.

Overlegmomenten.

Gedurende het schooljaar zijn er een 5-tal overlegmomenten.

Er wordt met de directie van gedachten gewisseld omtrent nieuwe initiatieven vanuit school, ervaringen en vragen van leerlingen en ouders, activiteiten school en oudercomité, …

Onder de leden worden ervaringen en informatie gedeeld, ideeën naar voren gebracht en de geplande activiteiten besproken.

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn volgende data vastgelegd:

 • Dinsdag 25 september 2018
 • Maandag 26 november 2018
 • Maandag 28 januari 2018
 • Maandag 25 maart 2018
 • Maandag 2 mei 2018

Deze overlegmomenten vinden plaats op school en meer bepaald in de Kardinaal Schotte zaal. Aanvangsuur 20u.

 

Activiteiten.

Met het oudercomité organiseren wij steeds een aantal activiteiten. Voor schooljaar 2017-2018 zijn volgende activiteiten gepland:

 1. Donderdag 8 november 2018
  Op deze avond vindt onze eerste thema avond plaats, dewelke zal gaan over de gevaren van het internet. Het is een onderwerp waar wij als ouder toch veel vragen, bedenkingen en bezorgdheid om hebben.
  Meer info vindt u hierop terug: 'gevaren van internet en sociale media'
 2. Vrijdag 26 november 2018
  In de Expo te Waregem zal het vierde Bal van College doorgaan. Lustrum editie. Dit jaar is thema : “welcome to Hollywood”.​Voor de organisatie wordt samengewerkt met een groep leerlingen. Het is voor hen en voor ons een zeer leerrijke ervaring om samen te werken naar telkens een geslaagde editie. De opbrengst van deze activiteit gaat naar de uitwisselingsprojecten van de school. Met trots kon na afloop, een cheque ter waarde van 5000 euro aan school overhandigd worden.
  ​Voor sfeerbeelden klik even op deze link. “Welcome to Tokyo” (sfeerbeelden 2017)​
  Het evenement is eveneens te volgen op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/balvancollege.be/
 3. Januari 2019
  Op een aantal vrijdagavonden organiseren wij de opleiding die ouders dienen te volgen indien ze hun zoon/dochter wensen te begeleiden naar het rijbewijs toe.
  Voor meer info: 'succesvol begeleiden voor het rijbewijs'
 4. Dinsdag 5 februari 2019
  Voor de ouders van de eerstejaars leerlingen organiseren wij de ontmoetingsavond “Ken de school, ken elkaar”. Het idee is er gekomen omdat we ervan overtuigd zijn dat het als ouder fijn is om te zien waar uw dochter/zoon over praat, de klasvrienden en ouders mogelijks te ontmoeten en eventueel de leerkracht/opvoeder te spreken. Op het einde van de avond werd een glaasje aangeboden door het oudercomité .
  Info omtrent deze avond: 'ken de school, ken elkaar'
 5. Donderdag 2 mei 2019
  Tweede thema avond
  Info terug te vinden via aanwezigheid in de opvoeding van tieners.

Voor vragen omtrent de werking Oudercomité, onze activiteiten of eender welk item die u als ouder wenst kenbaar te maken, laat ons deze weten via hhcoudercomite@sgsintpaulus.eu

 

Tenslotte wens ik uw zoon/dochter een aangename en leerrijke tijd toe in het H.-Hartcollege.

Nico Godderis, Voorzitter Oudercomité

aa