Oudercomité

Het oudercomité binnen het college heeft momenteel een actieve, leuke en gedreven groep van een 20-tal ouders. In een aangename sfeer zijn er overlegmomenten met de directie en worden tal van activiteiten voorbereid en georganiseerd.

 

We vinden het belangrijk dat wij, ouders, als partners betrokken zijn bij het opvoedingstraject van de school. Het begeleiden en opvoeden van onze jongeren is immers een voortdurende wisselwerking tussen hun thuis en hun school.

 

Hebt u na het lezen van onderstaande ook interesse om bij het Oudercomité te komen? Maak uw interesse kenbaar via hhcoudercomite@sgsintpaulus.eu . Iedereen is van harte welkom. Weet dat er geen verplichtingen zijn en iedereen vrij beslist aan wat hij/zij wenst deel te nemen.

IMG_2317.JPG

Overlegmomenten.

Gedurende het schooljaar zijn er een 5-tal overlegmomenten.

Er wordt met de directie van gedachten gewisseld omtrent nieuwe initiatieven vanuit school, ervaringen en vragen van leerlingen en ouders, activiteiten school en oudercomité, …

Onder de leden worden ervaringen en informatie gedeeld, ideeën naar voren gebracht en de geplande activiteiten besproken.

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn volgende data vastgelegd:

  • Maandag 27 november 2023
  • Maandag 22 januari 2024
  • Maandag 18 maart 2024
  • Maandag 27 mei 2024

Deze overlegmomenten vinden plaats op school en meer bepaald in de Kardinaal Schotte zaal. Aanvangsuur 20 uur.

 

Activiteiten.

Met het oudercomité organiseren wij steeds een aantal activiteiten. Voor schooljaar 2023-24 zijn volgende activiteiten gepland:

 

  1. Donderdag 20 november 2023
    Op deze avond vindt onze eerste thema avond plaats, dewelke zal gaan over de gevaren van het internet. Het is een onderwerp waar wij als ouder toch veel vragen, bedenkingen en bezorgdheid om hebben.
  2. Zaterdag 9 maart 2024
    Samen met de leerlingen van de 3de graad organiseert het oudercomité campus college Bal van College. Zie ook www.balvancollege.be.

 

Voor vragen omtrent de werking Oudercomité, onze activiteiten of eender welk item die u als ouder wenst kenbaar te maken, laat ons deze weten via bruno.debrabandere@sgsintpaulus.eu.

 

Tenslotte wens ik uw zoon/dochter een aangename en leerrijke tijd toe in de Sint-Paulusschool campus College.

Bruno Debrabandere, Voorzitter Oudercomité

aa