Studieaanbod

Vanaf de start van het secundair onderwijs maak je als leerling keuzes op basis van je interesses en je talenten. Als je naar onze school komt, kies je sowieso voor een ruime en boeiende vorming waarbij we inzetten op CLIL, co-teaching, projectwerk …

 

1ste graad

In het eerste jaar kies je op basis van je interesses voor een focus: economie, klassieke talen, moderne talen of wetenschappen. In het tweede jaar kan je dan jouw interessegebied verder verkennen en uitbreiden of nieuwe accenten leggen binnen de basisopties economie & organisatie, klassieke talen (Grieks-Latijn of Latijn) of moderne talen & wetenschappen (klemtoon talen of klemtoon wetenschappen). De brede algemene vorming in combinatie met een boeiende verkenning van je interesseveld maakt dat je je talenten verder kunt ontwikkelen om op het einde van het tweede jaar een goeie studiekeuze te kunnen maken voor de tweede graad.  

 Lessentabel 1ste leerjaar A en B

 Lessentabel 2de leerjaar A en B

 

2de graad

Vanaf de tweede graad zijn er dan verschillende studierichtingen. De benaming ervan geeft aan wat de profielvakken zijn. Die klemtonen vormen het onderscheid tussen de verschillende studierichtingen.

 Lessentabel 2de graad

 

3de graad

In de derde graad zijn er heel wat keuzemogelijkheden. De meeste zijn een logisch vervolg op de richtingen van de tweede graad.

 3de graad doorstroom domeinoverschrijdend

 3de graad doorstroom domeingebonden, dubbel domeingebonden en arbeidsmarkt domeingebonden

 

Voor alle richtingen binnen de Sint-Paulusschool verwijzen we je graagd door naar sintpaulus.eu/studieaanbod