Studieaanbod

Vanaf de start van het secundair onderwijs maak je als leerling keuzes op basis van je interesses en je talenten. Als je naar onze school komt, kies je sowieso voor een ruime en boeiende vorming waarbij we inzetten op CLIL, co-teaching, projectwerk…

In het eerste jaar kies je op basis van je interesses voor een focus: economie, klassieke talen, moderne talen of wetenschappen. In het tweede jaar kan je dan jouw interessegebied verder verkennen en uitbreiden of nieuwe accenten leggen binnen de basisopties economie & organisatie, klassieke talen (Grieks-Latijn of Latijn) of moderne talen & wetenschappen (klemtoon talen of klemtoon wetenschappen). De brede algemene vorming in combinatie met een boeiende verkenning van je interesseveld maakt dat je je talenten verder kunt ontwikkelen om op het einde van het tweede jaar een goeie studiekeuze te kunnen maken voor de tweede graad.  

 

Vanaf de tweede graad zijn er dan verschillende studierichtingen. De benaming ervan geeft aan wat de profielvakken zijn. Die klemtonen vormen het onderscheid tussen de verschillende studierichtingen.

 

In de derde graad zijn er heel wat keuzemogelijkheden. De meeste zijn een logisch vervolg op de richtingen van de tweede graad. Toch zijn er ook enkele nieuwe STEM-opleidingen in de derde graad zoals economie-wetenschappen, Grieks-wetenschappen-wiskunde, boekhouden-informatica en informaticabeheer.

 

Aanbod 3de jaar (nieuwe structuur - schooljaar 2021-22)

 

 

Onze richtingen in het derde jaar vanaf 1 september 2021:

 

Bedrijf & organisatie (dubbele finaliteit)

 • – Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting.
 • – Je krijgt een brede basisvorming (talen, wiskunde, wetenschappen, ..)
 • – In deze richting krijg je volgende specifieke vakken en toepassingen: boekhouden, functioneel ICT-gebruik, functioneel taalgebruik, verkoop (praktijkgericht), algemene economie en bedrijfswetenschappen (keuzegedrag consument, marktwerking, recht, ...), toegepaste bedrijfswetenschappen, internationale handel, logistiek flow, administratieve activiteiten binnen de HR-afdeling en de transportsector, commerciële administratie

Bedrijfswetenschappen (doorstroom)

 • – In deze polyvalente opleiding krijg je een brede algemene basisvorming met in het specifiek gedeelte (beperkte uitbreiding) algemene economie, bedrijfswetenschappen en (verdiepende en toegepaste) wiskunde.
 • – Komen verder aan bod in deze richting: het keuzegedrag van de producent en de consument, marktwerking, internationale handel , boekhouden (accounting), toegepaste bedrijfswetenschappen, (vennootschaps)recht
 • – Daarnaast gaat er veel aandacht naar toegepaste informatica, vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later ook Duits).

Economische wetenschappen (doorstroom)

 • – Economie is de studie van de 'huishouding'. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De verschillende huishoudingen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de 'marktwerking'. Verder bestudeer je het keuzegedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).
 • – Je krijgt dus eigenlijk alleen algemene vakken: algemene economie, Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, bedrijfswetenschappen...  Je krijgt ook les over boekhouding (‘accounting’), recht en internationale handel.
 • – Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.
 • – Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de 3e graad (Vb. Economie-wiskunde) krijg je ook een stevig pakket (abstracte) wiskunde.

Grieks-Latijn (doorstroom)

 • – In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.
 • – In de richting Grieks - Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur. In de lessen Latijn en Grieks lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid.
 • – De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse en Griekse samenleving en cultuur blijft. Maar Latijn en Grieks studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken.
 • – Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.
 • – Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor Engels, Frans, Nederlands, chemie, fysica en geschiedenis.
 • – Wiskunde is in deze richting gevorderde wiskunde.

Latijn (doorstroom)

 • – In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.
 • – Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor Engels, Frans, Nederlans, chemie, fysica en geschiedenis.
 • – Wiskunde is in deze richting gevorderde wiskunde.
 • – In Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur.
 • – De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft. Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken.
 • – Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

Moderne talen (doorstroom)

 • – De klemtoon ligt op algemene vakken, maar je taalvakken Nederlands, Frans, Engels en Duits en communicatiewetenschappen komen meer aan bod dan in de meeste andere studierichtingen binnen de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen in het 3e jaar.
 • – Je maakt ook kennis in de verschillende talen met zaken zoals tekstopbouw, literaire analyse, taalverwantschap, taal- en redekundige ontleding, ...
 • – Het aanscherpen van je communicatieve vaardigheden is in de opleiding en belangrijk gegeven.
 • – Je krijgt een verdiepte basisvorming voor geschiedenis, chemie, fysica en wiskunde.

Natuurwetenschappen (doorstroom)

 • – In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.
 • – Je krijgt verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.
 • – In de studierichting Natuurwetenschappen krijg je tevens een uitgebreide vorming biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en gevorderde wiskunde en fysica (natuurkunde).
 • – Je leert het wetenschappelijk denkproces aan.

 

Onze finaliteiten:

Doorstroom: om na het secundair onderwijs verder te studeren in het hoger onderwijs.
Dubbele finaliteit: om na het secundair onderwijs verder te studeren of te gaan werken

 

Bekijk hier een filmpje met meer uitleg over de nieuwe onderwijsstructuur.