Studieaanbod

Vanaf de start van het secundair onderwijs maak je als leerling keuzes op basis van je interesses en je talenten. Als je naar onze school komt, kies je sowieso voor een ruime en boeiende vorming waarbij we inzetten op CLIL, co-teaching, projectwerk…

In het eerste jaar kies je op basis van je interesses voor een focus: economie, klassieke talen, moderne talen of wetenschappen. In het tweede jaar kan je dan jouw interessegebied verder verkennen en uitbreiden of nieuwe accenten leggen binnen de basisopties economie & organisatie, klassieke talen (Grieks-Latijn of Latijn) of moderne talen & wetenschappen (klemtoon talen of klemtoon wetenschappen). De brede algemene vorming in combinatie met een boeiende verkenning van je interesseveld maakt dat je je talenten verder kunt ontwikkelen om op het einde van het tweede jaar een goeie studiekeuze te kunnen maken voor de tweede graad.  

 

Vanaf de tweede graad zijn er dan verschillende studierichtingen. De benaming ervan geeft aan wat de profielvakken zijn. Die klemtonen vormen het onderscheid tussen de verschillende studierichtingen.

 

In de derde graad zijn er heel wat keuzemogelijkheden. De meeste zijn een logisch vervolg op de richtingen van de tweede graad. Toch zijn er ook enkele nieuwe STEM-opleidingen in de derde graad zoals economie-wetenschappen, Grieks-wetenschappen-wiskunde, boekhouden-informatica en informaticabeheer.

 

 

Onze finaliteiten:

Doorstroom: om na het secundair onderwijs verder te studeren in het hoger onderwijs.
Dubbele finaliteit: om na het secundair onderwijs verder te studeren of te gaan werken.