Leren

 

We zijn een school waar we jonge mensen helpen uitgroeien tot wijze mensen: 

respectvol, verantwoordelijk, geëngageerd en sociaal. 

 

Vanuit onze visie ambitieus, zorgzaam en in dialoog geven we vorm aan dit boeiende pedagogische project. 

Onze campus maakt deel uit van de Sint-Paulusschool.

 

Samen met de leerlingen ontwikkelen we strategieën om het studeren aan te pakken ...

  • Hoe plan en organiseer ik mijn werk?
  • Hoe neem ik notities?
  • Hoe schematiseer ik?
  • Hoe maak ik onderscheid tussen hoofd- en bijzaken?
  • Hoe vat ik samen?
  • Hoe bereid ik me voor op een toets of proefwerk?

... zodat ze succesvol kunnen leren.

 

We werken volgens het zorgcontinuüm en bieden maximaal brede basiszorg aan elke leerling en verhoogde zorg voor wie het nodig heeft.
 

We leren onze leerlingen plannen, herhalen, efficiënt leren en aan zelfcontrole doen.
 

We stimuleren de ontwikkeling van onze leerlingen door:  

  • Een krachtige leeromgeving aan te bieden  
  • De leerlingen systematisch op te volgen  
  • Effectieve feedback te geven
  • Preventieve acties te ondernemen

en bieden verhoogde zorg voor leerlingen die het nodig hebben.