Boordevol ambitie ... voor iedereen!

Ambitieus

We motiveren en inspireren onze leerlingen om hun talenten te ontwikkelen met het oog op een maximale leerwinst. Zo geven we elke jongere de kans om iedere dag iets nieuws te leren, met aandacht voor persoonlijke uitdagingen.


Door onze eigentijdse manier van lesgeven en onze uitnodigende infrastructuur stomen we jongeren klaar voor een toekomst waarin niet alleen leren, maar ook leven voorop staan. Ambitie en kwaliteit zorgen voor creatief denken en zelfontplooiing. Daar streven we naar, en dat zowel binnen als buiten de lessen.


Zorgzaam

We creëren een omgeving waarin jongeren zich goed kunnen voelen en op een gezonde manier kunnen groeien. Via een persoonlijke aanpak coachen we onze leerlingen tot veerkrachtige en zelfredzame jongvolwassenen.


We stimuleren elke jongere tot zelfkennis, warme intermenselijke relaties en maatschappelijk bewustzijn, en dat vanuit onze breed-christelijke levensbeschouwing. Verbondenheid en diversiteit gaan voor ons hand in hand, zodat ‘respect’, ‘empathie’ en ‘zingeving’ in de brede zin geen loze begrippen blijven.


In dialoog

We dagen onze leerlingen uit om kritisch-weerbare burgers te worden door hen actief te betrekken, met hen in dialoog te gaan en hun communicatieve vaardigheden te stimuleren. We werken hiervoor nauw samen met zowel lokale als internationale onderwijsinstellingen en bedrijven. We hechten ook veel waarde aan de stem van leerlingen, ouders, personeelsleden en oud-leerlingen als direct betrokken partijen.


Zo bouwen we samen aan een kwalitatieve omgeving waarin we ons hele team stimuleren tot kwaliteit, zelfzorg, collegialiteit en inspraak. Ook creëren we een warm schoolklimaat dat onze leerlingen, hun ouders en onze partners ten goede komt. Onze missie: de ambities van onze leerlingen versterken en hen vanuit een warme en zorgzame kijk op mens en maatschappij in dialoog opvoeden tot wereldburgers.”