Boordevol ambitie ... voor iedereen!

Boordevol ambitie

Op campus College zien we onze leerlingen graag ver springen. Daarom motiveren en inspireren we hen om al hun talenten te ontwikkelen en elke dag bij te leren. Maar iedereen is anders en dus blijven we oog hebben voor persoonlijke uitdagingen: niet beter willen zijn dan een ander, maar het beste uit jezelf halen.


We zetten in op innovatie in onze manier van lesgeven en in onze infrastructuur, zodat we jongeren uitdagen voor een toekomst waarin niet alleen leren, maar ook leven voorop staat. We streven naar ambitie en kwaliteit, maar evenzeer naar creativiteit en zelfontplooiing voor alle leerlingen.

Een warm hart

We hebben aandacht voor onze jongeren, zodat ze zich goed kunnen voelen in een warme en verbonden omgeving. Met onze persoonlijke aanpak coachen we daarenboven onze leerlingen tot veerkrachtige en zelfredzame jongvolwassenen.


We dagen onze leerlingen ook uit om zichzelf en de wereld te leren kennen en verkennen, warme relaties en een netwerk te ontwikkelen en zich bewust te worden van wat er leeft rondom hen. We geven hen daarbij onze breed-christelijke levensbeschouwing en waarden mee, zodat begrippen als ‘diversiteit’, ‘verbondenheid’, ‘respect’ en ‘empathie’ voor hen een waarde-volle betekenis krijgen.

Ontdek de wereld

We dagen onze leerlingen uit om kritische en weerbare jongvolwassenen te worden. Daarom stimuleren we hun ‘personal skills’ en betrekken we hen actief bij ‘hun’ college. We trainen hen ook buiten de schoolmuren tot mensen van de wereld en daarom werken we nauw samen met zowel lokale als internationale onderwijsinstellingen en bedrijven. We betrekken onze leerlingen, hun ouders, onze personeelsleden en onze oud-leerlingen ook nauw bij de werking en de toekomst van onze collegecampus.


Zo bouwen we samen aan een warme omgeving waarin we iedereen stimuleren tot kwaliteit, (zelf)zorg, dialoog en inspraak. We zetten ook maximaal in op een warm schoolklimaat zodat elke (oud-)leerling zijn of haar college een warm hart toedraagt.