Klassieke talen (2de jaar)

Deze optie kan je alleen kiezen als je in het 1e leerjaar al Klassieke talen volgde. Je leert Latijnse en Griekse teksten begrijpen, je onderzoekt de taal en de cultuur en je krijgt inzicht in de invloed van de Grieken en de Romeinen op hedendaagse culturen.

Contactpersoon

angelina.vergote@sgsintpaulus.eu

pedagogisch directeur eerste graad ASO

Klassieke talen is veelzijdig. Via de analyse van twee oude talen verdiep je verder je taalinzicht. Je leert ook de oorsprong van vele hedendaagse wetenschappelijke termen. In teksten maak je kennis met talrijke mythologische en legendarische figuren uit de oudheid. Je ontdekt de gelijkenissen en de verschillen tussen de Griekse en de Romeinse cultuur en tegelijk de onuitwisbare invloed ervan op onze samenleving.

 

Vanaf volgend schooljaar opteert de Sint-Paulusschool ervoor om in de beide differentiatie-uren van het pakket Grieks-Latijn, Grieks aan te bieden. Concreet betekent dit dat leerlingen die kiezen voor het pakket Grieks-Latijn binnen de basisoptie klassieke talen naast de 4 uur Latijn ook 3 uur Grieks krijgen. Daarbij zetten we ook optimaal in op de doelstellingen m.b.t. het computationeel denken. Daarom zullen we ICT geïntegreerd aanbieden binnen deze uren. 

 

aa