Scholengemeenschap Sint-Paulus

Grieks - Latijn (2de jaar)

De studierichting Grieks-Latijn bereidt je voor op de tweede graad Latijn met vier uur of vijf uur wiskunde, Grieks-Latijn met vier uur of vijf uur wiskunde. Je kan ook overstappen naar een richting zonder klassieke talen of een richting in de moderne humaniora.

Contactpersoon

petra.depraetere@sgsintpaulus.eu

pedagogisch directeur eerste graad ASO

Grieks-Latijn is een veelzijdige richting. Via de analyse van twee oude talen verdiep je verder je taalinzicht. Je leert ook de oorsprong van vele hedendaagse wetenschappelijke termen. In teksten maak je kennis met talrijke mythologische en legendarische figuren uit de oudheid. Je ontdekt de gelijkenissen en de verschillen tussen de Griekse en de Romeinse cultuur en tegelijk de onuitwisbare invloed ervan op onze samenleving.

aa