Economische wetenschappen (doorstroom)

Contactpersoon

corinne.clauw@sgsintpaulus.eu

pedagogisch directeur tweede graad

  • Economie is de studie van de 'huishouding'. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De verschillende huishoudingen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de 'marktwerking'. Verder bestudeer je het keuzegedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).
  • Je krijgt dus eigenlijk alleen algemene vakken: algemene economie, Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, bedrijfswetenschappen...  Je krijgt ook les over boekhouding (‘accounting’), recht en internationale handel.
  • Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.
  • Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de 3e graad (Vb. Economie-wiskunde) krijg je ook een stevig pakket (abstracte) wiskunde.

aa