Latijn (doorstroom)

Contactpersoon

corinne.clauw@sgsintpaulus.eu

pedagogisch directeur tweede graad

  • In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.
  • Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor Engels, Frans, Nederlans, chemie, fysica en geschiedenis.
  • Wiskunde is in deze richting gevorderde wiskunde.
  • In Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur.
  • De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft. Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken.
  • Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

aa