Natuurwetenschappen (doorstroom)

Contactpersoon

corinne.clauw@sgsintpaulus.eu

pedagogisch directeur tweede graad

  • In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.
  • Je krijgt verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.
  • In de studierichting Natuurwetenschappen krijg je tevens een uitgebreide vorming biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en gevorderde wiskunde en fysica (natuurkunde).
  • Je leert het wetenschappelijk denkproces aan.

aa