Onze waarden en visie

Zes jaar lang begeleiden we onze internen op weg naar zelfstandigheid, zowel op studievlak als in hun sociale omgang. We stimuleren hun ambitie. Zo zorgen we voor een intrinsieke zelfontplooiing en streven we naar een zelfgemotiveerde leerwinst. Vanuit een zorgzame reflex en geïnspireerd door onze christelijke waarden proberen we de internen een “savoir vivre” bij te brengen, waar respect, empathie en beleefdheid centraal staan, maar ook zelfbewustzijn en het besef van eigenwaarde. Dankzij ons nauw contact met onze stakeholders –waaronder de ouders en de school- kunnen we een persoonlijk en warm klimaat creëren dat zorgt voor efficiëntie en beantwoordt aan de noden van de internen. Door in dialoog te treden proberen we hen daarenboven te stimuleren tot kritisch-weerbare wereldburgers met een warme en zorgzame kijk op mens en maatschappij. Zo willen we onze jongens- en meisjesinternen vormen tot mature jongeren die zelfverzekerd in het leven staan.