Scholengemeenschap Sint-Paulus

TERUGBLIK: september, welkom (terug)!

30/09/2019

Het onthaal van onze nieuwe leerlingen, de spelnamiddagen voor leerlingen uit het eerste en tweede jaar en de sportdag voor bijna alle jaren. Je leest het: de eerste maand van het nieuwe schooljaar is het druk geweest.

Aangename kennismaking

 

 

Ook dit schooljaar mogen we weer heel wat nieuwe leerlingen verwelkomen. En dan vooral in het eerste jaar. Voor hen is die eerste schooldag een bijzondere ervaring die misschien toch wel wat stress met zich meebrengt. Om hen meteen thuis te laten voelen in de school organiseren we een spelnamiddag voor de eerstes. Op speelse wijze leren de klasgenoten, leerkrachten en school beter kennen. Een week later doen we dat dan ook voor de tweedes.

 

 

 

 

Klik hier voor het fotoverslag van de spelnamiddag van de eerstejaars op facebook!

Klik hier voor het fotoverslag van de spelnamiddag van de tweedejaars op facebook!

 

Sportieve teambuilding

 

 

Op de leerlingen uit het tweede jaar en enkele klassen uit het derde jaar na zijn alle leerlingen van de maand ook al op sportieve teambuilding geweest tijdens een sportdag, verspreid over West- en Oost-Vlaanderen. De leerlingen uit het tweede jaar trekken later dit schooljaar op teambuilding naar Malmedy. Een deel van de leerlingen uit het derde jaar neemt deel aan een sportactiviteit in Ramsgate.

 

Klik hier voor het fotoverslag van de sportdag van de vierdejaars op facebook!

Klik hier voor het fotoverslag van de sportdag van de vijfdejaars op facebook!

 

 

Daarnaast hebben alle leerlingen uit het eerste jaar voor het eerst ook deelgenomen aan de veldloop van de stad Waregem, op woensdag 25 september.

 

Klik hier voor het fotoverslag van de veldloop van de eerstejaars op facebook!

 

Zorg voor de natuur

 

 

12 van onze leerlingen gingen op 21 september helpen bij de onderhoudswerken aan de Slekkeput in Waregem. Die beheerswerken aan de oude spoorwegberm zijn nodig om de fauna en flora daar te behouden en verder te laten ontwikkelen. Het is intussen een mooie biotoop geworden voor heel wat planten- en diersoorten. En natuurlijk ook een interessant gebied om tijdens de lessen natuur en biologie te gaan onderzoeken. Van de maand zijn de leerlingen uit het eerste en vierde jaar al op biotoopstudie geweest naar het gebied.

 

Lees ook: zorg voor de natuur

Andere activiteiten

Summerschool

Meer activiteiten

Er gebeurt nogal wat op onze school: sport, cultuur, ontspanning, internationale uitwisselingen en excursies, … voor, tijdens en na de lessen. Bekijk hier de foto’s van de meest recente activiteiten.
Toon alle activiteiten

aa