Verzekering

Waarvoor ben je verzekerd?

Als je op school of op je normale weg van en naar school een ongeval overkomt, waarschuw je zo spoedig mogelijk het secretariaat, dat je de nodige formulieren zal overhandigen. De schoolverzekering omvat een aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering voor lichamelijke ongevallen. Voor een ongeval op de stageplaats is de leerling verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering van de school. De verzekering voor lichamelijke ongevallen is niet verplicht, maar wordt door de school als een dienst aangeboden. De schadeloosstelling is wel aan bepaalde beperkingen onderworpen. Alle medische kosten worden eerst ingediend bij de ziekenfonds van het slachtoffer. De schoolverzekering betaalt het remgeld. Vanaf 1 januari '94 zijn er echter volgende wettelijke beschikkingen van toepassing betreffende de sanering van de ziekteverzekering. Zij voorzien in een remgeld, ten laste van de patiënt ten bedrage van 5 à 10% van het totaalbedrag dat niet door de mutualiteit mag terugbetaald worden en onverzekerbaar is. Dit heeft voor gevolg dat een klein percentage van alle ingediende uitgaven door de schoolverzekering niet kan worden terugbetaald. Schoolreglement 2018-2019 Pagina 47 Tandprotheses worden terugbetaald voor maximum € 2196,88 (met een maximum van € 549,22 per tand). Als een leerling(e) burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval (bv. een leerling veroorzaakt schade aan een andere leerling) dan zal in de algemene regel de familiale verzekering van de ouders de schade moeten vergoeden. Wij raden dan ook alle ouders aan een familiale verzekering af te sluiten bij een maatschappij naar keuze. Als de school burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld (bv. als het ongeval te wijten is aan onvoldoende toezicht) dan zal de schoolverzekering tussenkomen. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke goederen van leerlingen, zoals bv. boeken, turngerei, gsm, iPod, fiets, brommer e.d.