Schoolreglement

Het directieteam, alle leerkrachten, opvoeders en andere medewerkers doen er alles aan om alle leerlingen tijdens het schooljaar zo goed mogelijk op te vangen en hen zo veel mogelijk te leren en te vormen. Maar zoals in elke groep mensen die samenwerken, zijn daarvoor een aantal afspraken nodig. Je vindt ze in ons schoolreglement. Ze bieden een veilig kader om je eigen weg te vinden. Toch willen we ook een open school zijn die vertrouwen als stevig fundament voorlegt om samen op weg te gaan.

We leven in een snel evoluerende en complexe wereld. Jongeren moeten hierin hun weg vinden. Scholen zijn veel meer dan plaatsen waar leerstof gedoceerd wordt. In de Sint-Paulusschool campus College willen we evenzeer een ruime vorming en een warme opvoeding geven. We willen een school zijn waar onze leerlingen de nodige bagage krijgen, vaardigheden aanleren en sterke attitudes ontwikkelen. Zo kan elke jongere zich maximaal ontplooien en een eigen visie ontwikkelen voor het leven.


Natuurlijk vinden we kennisoverdracht belangrijk. Kennen en weten vormen de soliede basis voor leven en werk. Hierbij willen we veel aandacht besteden aan het ontwikkelen van leercompetenties en van sociale vaardigheden. Zo helpen we jonge mensen uitgroeien tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke volwassenen.
Met het hele schoolteam (directieteam, alle leerkrachten, opvoeders en andere medewerkers) willen we alles in het werk stellen om deze boeiende tocht naar volwassenheid te begeleiden en te realiseren. We doen dit in een open, hartelijke sfeer met respect voor ieders persoonlijkheid. Ons gedreven en enthousiast team put hiervoor inspiratie en energie uit ons christelijk project.


Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en de ouders. Deel 2 biedt onze leefregels en een aantal concrete afspraken over afwezigheden en begeleiding bij je studies. Ten slotte vinden jullie nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel.
Het geheel hebben we besproken op onze schoolraad, waar ouders, leerlingen, personeel en onze ruime omgeving vertegenwoordigd zijn.


Download link ons schoolreglement.