Leerlingenraad

Op het H.-Hartcollege vinden we het belangrijk dat de leerlingen op een openhartige manier problemen of voorstellen i.v.m. school ter sprake kunnen brengen. Tot 2012 was er alleen een heel actieve leerlingenraad voor de 3de graad en dit onder leiding van Thijs Clarysse, vanaf januari 2013 zijn we ook gestart met een leerlingenraad per jaar voor de 1ste graad en voor de 2de graad. De leerlingen komen op regelmatige tijdstippen bij elkaar onder leiding van hun jaaropvoeder en een aantal leraren. Zij bespreken welke voorstellen zij kunnen formuleren en voorleggen de directie. Zo kunnen we positief en constructief werken aan een warme democratische schoolcultuur.