Leerlingenraad

Op de Sint-Paulusschool campus College vinden we het belangrijk dat de leerlingen op een openhartige manier problemen of voorstellen i.v.m. school ter sprake kunnen brengen. We hebben een leerlingenraad voor de 1ste, 2de en 3de graad. De leerlingen komen op regelmatige tijdstippen bij elkaar onder leiding van hun jaaropvoeder en een aantal leraren. Zij bespreken welke voorstellen zij kunnen formuleren en voorleggen de directie. Zo kunnen we positief en constructief werken aan een warme democratische schoolcultuur.