Zorgzame school

We hebben een professioneel uitgebouwd zorgteam dat bestaat uit directeurs, psychologen, pedagogen, medewerkers met een opleiding maatschappelijke vorming dat zich elk jaar verder verdiept in de ondersteuning van leerlingen met een leerzorg, met een beperking of met een specifieke zorgvraag. Het is natuurlijk belangrijk dat we vanaf het begin goed geïnformeerd worden hierover. Vaak is er in het basisonderwijs al zorg op maat geweest. Om bij ons de continuïteit te garanderen, gaan we graag in overleg met u als ouders. 

Naast de intellectuele vorming en het uitbouwen van de nodige vaardigheden en kennis, hebben we op het College veel oog voor de emotionele en sociale groei van onze leerlingen. Bij ons kan je rekenen op een enthousiast team: de dagelijkse en brede basiszorgzorg via de klastitularis en de vakleerkracht, via de opvoeders en ‘Agora’, de meer specifieke zorg via onze cel leerlingenbegeleiding en het zorgteam, de uitgebouwde leerzorg via de klassenraad en de leercoaches en de speciale opvang en begeleiding bij leerstoornissen via onze gemotiveerde werkgroepen (ad(h)d, ass, hoogbegaafd, faalangst, dyslexie en dyscalculie). Hiervoor werken we heel nauw samen met de medewerkers van het CLB (psychologen, pedagogen en artsen) en onze collega’s van de ondersteuningsnetwerk-begeleiding (motorische beperkingen en ASS).