Zorgzame school

We hebben een professioneel uitgebouwd zorgteam dat bestaat uit directeurs, psychologen, pedagogen, medewerkers met een opleiding maatschappelijke vorming dat zich elk jaar verder verdiept in de aanpak van leerlingen met een leerprobleem, met een beperking of met een specifieke zorg. Het is natuurlijk belangrijk dat we vanaf het begin goed geïnformeerd worden hierover. Vaak is er in het basisonderwijs al een zorg-op-maat geweest. Om bij ons de continuïteit te garanderen, vragen we dat we in overleg gaan met ouders. 

Naast de intellectuele vorming en het uitbouwen van de nodige vaardigheden en kennis, hebben we op het College veel oog voor de emotionele en sociale groei van onze leerlingen. Bij ons kan je rekenen op een enthousiast team: de dagelijkse zorg via de klastitularis en de vakleerkracht, via de opvoeders en de helpdesk ‘Agora’, de meer specifieke zorg via onze cel leerlingenbegeleiding en het zorgteam, de uitgebouwde leerzorg via de klassenraad en de leercoaches en de speciale opvang en begeleiding bij leerstoornissen via onze gemotiveerde werkgroepen (ad(h)d, ass, hoogbegaafd, faalangst, dyslexie en dyscalculie). Hiervoor werken we heel nauw samen met de medewerkers van het CLB (psychologen, pedagogen en artsen) en onze collega’s van de ondersteuningsnetwerk-begeleiding (motorische handicaps en ASS).