Christelijk geëngageerd

Het H.-Hartcollege wil de leerlingen een sterk kader bieden, waarbinnen iedereen met een goed gevoel kan studeren. Dit pedagogisch project vertalen we in concrete waarden die we doorheen het jaar via de klas of leergroep ontdekken en uitbouwen.

We vinden het belangrijk te werken rond een concreet engagement: de anderen aanvaarden zonder vooroordelen en hen kansen geven tot ontplooiing, hoopvol de toekomst bekijken, preventief werken tegen pesten en werken aan verbondenheid. Jonge mensen hierrond samenbrengen en enthousiasmeren vanuit een christelijke inspiratie en visie, hen ondersteunen en laten dromen: dat is onze opdracht. Op de eerste plaats thuis, maar ook op school krijgt uw zoon of dochter heel wat levenswaarden mee. We willen bewust investeren in enkele verdiepingsmomenten zoals bezinningen, vieringen… en teambuildingsactiviteiten, bijvoorbeeld sportdagen, klasweekends, uitstappen… Tijdens het eerste jaar organiseren we één uur ‘Leefsleutels’ per week. In een aangepast lokaal trainen leerlingen op interactieve wijze sociale vaardigheden, leren ze kritisch denken en beslissen, leren ze de relaties in de groep verbeteren. In de tweede graad werken we rond het thema relationele en seksuele vorming en besteden we de nodige aandacht aan drugspreventie en gevaren van het internet. Voor de leerlingen van de derde graad organiseren we een YOUCA-dag (5de jaar) en bezinningsdagen (6de jaar). Die vinden plaats buiten de school. In een niet-school-gebonden omgeving leren jongeren vaak zichzelf en hun klasgenoten beter kennen. Dat heeft een positieve invloed op de sfeer in de klas.