CLIL

Talen zijn een heel belangrijke sleutel voor de toekomst, even belangrijk als wetenschappen, wiskunde of economie. In alle richtingen van de school krijg je als leerling een heel degelijke en praktische taalopleiding.

 

CLIL op het H.-Hartcollege Waregem from H.-Hartcollege Waregem on Vimeo.

Als leerling kun je bij ons sinds 1 september 2017 kiezen voor CLIL (Content and Language Integrated Learning). De leerling krijgt daarbij voor een bepaald vak of voor bepaalde vakken les in een andere taal dan het Nederlands. Op onze school kozen we daarbij voor Engels en Frans en we legden de klemtoon op het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal. Een CLIL-traject doet dus geen afbreuk aan de doelstellingen van het niet-taalvak: er zijn niet minder of andere doelstellingen. Concreet kun je in volgende richtingen kiezen voor CLIL:

  • Geschiedenis in tweede Grieks-Latijn, Latijn en moderne (2 lestijden, doeltaal Frans)
  • Latijn in vierde Grieks-Latijn, Latijn (4 lestijden, doeltaal Engels)
  • Geschiedenis in vierde economie, wetenschappen (2 lestijden, doeltaal Engels)
  • Lichamelijke opvoeding in vierde handelshumaniora (2 lestijden, doeltaal Engels)

Bij ons leer je je uit de slag trekken in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans. Je vaardigheden worden getraind, je wordt uitgedaagd in Vlaamse en nationale wedstrijden en competities, je gaat op taalstage in Frankrijk, Engeland of Duitsland … Internationalisering wordt zo echt in de praktijk gebracht!

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief