Studie

Morgenstudie

Een gewone lesdag begint om 8 uur ’s morgens en we beginnen steeds met 15 minuten morgenstudie. Deze korte studietijd is ideaal om nog even de leerstof of agenda te overlopen, een taak af te werken en de boekentas op orde te steken. Het is daarenboven een ideale gelegenheid voor de jaaropvoeder om de leerlingen te informeren over activiteiten of andere initiatieven. Zo zijn de leerlingen op de hoogte van wat er allemaal gebeurt op school. Wie met de bus of de trein komt, kan iets later op school aankomen maar moet in elk geval om 8.20 uur present zijn.

Avondstudie

Na de lessen kunnen de leerlingen een vieruurtje op school nemen. Wij bieden ook de mogelijkheid om avondstudie te volgen. Dat is niet verplicht, maar we weten uit ervaring dat het samen leren onder begeleiding van de jaaropvoeder een goede oefening is om een eigen methode te vinden. Deze dienst is gratis. Misschien volgt uw kind muziek of woord aan de academie of is er sport geprogrammeerd, geen nood: eind augustus kunt u de precieze dagen aanduiden waarop uw zoon of dochter op school blijft studeren. Als de avondstudie om één of andere reden niet kan doorgaan, delen we dit op tijd mee via de schoolagenda. Voor een verlengd weekend of een vakantieperiode en de eerste schooldag na een vakantie van twee weken is er nooit avondstudie.