Projecten Vrije Ruimte

De leerlingen van 3de graad moderne en Latijnse humaniora kunnen gedurende 1, 2 of 3 uur per week zelf een of meer projecten kiezen uit een interessant aanbod dat we op onze school hebben uitgewerkt. Je vindt het aantal uren terug in de lessentabellen van onze richtingen.

Voor het 5de jaar kiezen we voor projecten die de studiekeuze voor de derde graad ondersteunen, bv. een extra taal voor taalrichtingen.  Voor het 6de jaar opteren we veeleer voor het verdiepen, voorbereiden en verkennen van de mogelijkheden in het hoger onderwijs, bv. meer wiskunde voor de ingenieursopleidingen of voorbereiding geneeskunde. 

Doelstelling: we willen onze leerlingen een omgeving aanbieden waar ze extra vaardigheden verwerven in functie van het hoger onderwijs. Het gaat over samenwerken, delegeren, afbakenen van een onderwerp, stapsgewijs uitwerken van een opdracht, onderzoeksvaardigheden onder de knie krijgen. Onder begeleiding van een leraar-coach werken zij klasdoorbrekend aan een project dat ze zelf gekozen hebben. Op die manier ontstaat er een soort kruisbestuiving tussen alle verschillende talenten van leerlingen.

 

Een overzichtje van de aangeboden projecten vind je terug via volgende linken.

 

Projectwerk 5des: link

 

Projectwerk 6des: link