Krachtige leeromgeving

Ook al is een deel van onze gebouwen meer dan 80 jaar oud, toch investeren we tijd, energie en centen om er een eigentijdse look en invulling aan te geven. Dit doen we met warme kleuren, moderne middelen, touchscreenborden, multimedia en perfect uitgeruste laboratoria. We maken gebruik van de meest vooruitstrevende technologieën om onze lessen nog interactiever en didactisch aantrekkelijker te maken. In zowat alle klaslokalen beschikken we over touchscreen digitale borden.

Onze leerkrachten blijven aangepaste professionele opleidingen volgen om dit werkinstrument heel eigentijds in te zetten als een hulp om ‘leer-krachtig’ te werken. Op het college hebben we ook een goed uitgebouwde bibliotheek voor de leerlingen van de eerste en tweede graad. Vanaf volgend schooljaar starten we met het Lecture+-project, geïnspireerd op de Bring Your Own Device-filosofie en in samenwerking met BARCO, Televic en de KULAK.

 

Daarnaast maken we als vooruitstrevende school en dito scholengemeenschap ook werk van efficiënte digitale toepassingen. Zo werken we met de digitale schoolagenda die is geïntegreerd in ons WISA-platform. Ook de ouders kunnen daar terecht voor veel info omtrent de school. Je kan er het rapport, de rekeningen, de afwezigheden en alle per mail verstuurde documenten terugvinden. Indien we extra maatregelen genomen hebben om het leerproces te begeleiden, dan vind je die bij “interventies”. Deze extra maatregelen van leerlingenbegeleiding of ondersteuning krijgen de ouders ook nog via de “gewone” kanalen (telefoon of mail).

 

We willen extra aandacht aan onze cognitief sterk functionerende leerlingen besteden door in te zetten op motivatie en welbevinden. Via sterk uitdagende richtingen en verschillende Olympiades proberen we leerlingen met een grotere leerhonger of leercapaciteit te detecteren en te ondersteunen. In overleg kan ingezet worden op een traject dat beter aansluit bij het profiel van deze leerlingen.

Snel presterende leerlingen uit de derde graad kunnen in een versneltraject proeven van het hoger onderwijs. In overleg tussen onze school en instellingen uit het hoger onderwijs kunnen we die leerlingen een begeleid traject op maat aanbieden.

Tenslotte geven we graag mee dat we voor de wetenschappelijke onderbouw van onze initiatieven rond begaafdheid met onze campus deel uitmaken van het lerend netwerk – cognitief sterk functioneren en we werken mee aan het project TALENT (KULUGent, UA).

Wie vragen heeft of meer informatie wil, kan contact opnemen met algemeendirecteurhhc@sgsintpaulus.eu. We maken graag tijd voor jullie.