Evaluatie en rapportering

Onze begeleidingsinitiatieven rapporteren we altijd via ons online-platform waar iedere ouder toegang toe heeft: schoolware voor ouders. Maar we werken even vaak per mail, overleggen over de telefoon of maken snel een afspraak. Als er iets is wat onze school typeert, zo leren we van onze ouders en leerlingen, dan is het wel dat er een lage drempel is om iedere verantwoordelijke of betrokkene te bereiken.

Een afspraak met een directeur? Gewoon een belletje naar het onthaal van de school of een mailtje en we zorgen voor een snelle opvolging. Een contact met opvoeder of leerkracht? Elk personeelslid kan je bij ons bereiken via een gestandaardiseerd mailadres: voornaam.naam@ sgsintpaulus.eu.

 

De klastitularis is voor elke leerling het eerste aanspreekpunt. Hij kent de leerlingen
het best. Ook de communicatie met de ouders verloopt via de klastitularis. Bij een zorgprobleem overlegt de titularis altijd met de vakleerkracht en met de zorgcoördinatoren.


Met een aantal vaste medewerkers is
 Agora écht een draaischijf van het schoolse leven. Het is meer dan een helpdesk. Leerlingen kunnen er terecht voor zowat elk praktisch probleempje (hoofdpijn, leerlingenpasje verloren, bus gemist, ...). Maar ook voor meer delicate dingen waar je moet kunnen rekenen op vertrouwen (pestgedrag, problemen met een medeleerling, persoonlijke zorgen, verdriet ...).


Op onze school werken we met jaaropvoeders. Ook zij zijn vertrouwenspersonen die van ’s morgens vroeg tot na de avondstudie present zijn. Zij zorgen voor een aangenaam en warm leerklimaat in hun studiezaal, houden toezicht op de speelplaatsen en in ons schoolrestaurant en organiseren op tijd en stond leuke middagactiviteiten of verbindende uitstappen na de proefwerken (schaatsen, bowlen, indoor- ski, pretparkbezoek). Dicht-bij-de-leerling, correct, open en empathisch - zo mogen we ons team wel omschrijven. Daarom werden zij ook bekroond als het ‘beste team van Vlaanderen’, met felicitaties van de minister van onderwijs.

 

Oudercontacten en infomomenten

U kunt de studievorderingen van uw kinderen op de voet volgen via Schoolware. Ook de feedback en tips van de vakleerkracht kunt u daar raadplegen. Op het einde van elk trimester (Kerstmis, Pasen en juni) is er een proefwerkenperiode en komt er een rapport. In de laatste week van september is er een infoavond voor de ouders met informatie over het schoolgebeuren en ons zorgbeleid.
Al heel snel - eind oktober - organiseren we de eerste oudercontacten om de resultaten en de ervaringen van het begin te bespreken. Na de proefwerken van Kerstmis en juni zijn er oudercontacten waar u met de vakleerkrachten en de titularis kunt overleggen. Uiteraard is het altijd mogelijk om individueel contact te nemen met de klastitularis, de directeur of een vakleerkracht.

 

Klassenraden

Het begeleiden van leerlingen vraagt regelmatig overleg tussen klastitularis, alle lesgevers, CLB en directieteam. Onderwijs is vandaag zonder meer teamwork! 

 

Schoolware

Inloggen kan hier. De verschillende handleidingen voor Schoolware kan u hier raadplegen.